Logo thiết kế của Việt Nam đoạt giải thưởng thế giới