Dịch vụ thiết kế web, logo của asem tại các quận của sài gòn